A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2010
 • Uchwała Nr XL / 24 / 2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu

  Uchwała Nr XL / 24 / 2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 roku

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.'c' i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.) oraz art.89 ust.1 pkt.2
  i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz1241 ze zm.)
  w związku z § 10 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr XXXIV/4/2010 z dnia
  22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaczna na 2010 rok,
  uchwala się , co następuje:


  § 1

  Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2 300 000 zł (słownie: dwa
  miliony trzysta tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
  związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 1 509.000 zł, oraz na spłatę
  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  w kwocie 791 000 zł.

  § 2

  1.Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach
  2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
  2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2017.
  3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2010-07-09 1319
  Data upublicznienia: 2010-07-09
  Art. czytany: 829 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna