A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana ogłoszenia: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Protokół Nr XLIX/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 14 listopada 2018r.
» ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany wysokości dotacji
» Projekt budżetu 2019
» Śliczne kociątko czeka na świąteczny prezent od losu
 • Komunikaty
 • O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 24 września 2010 r.

  O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 24 września 2010 r.

  Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

  Wójt Gminy Łączna
  zawiadamia

  że na wniosek Jerzego Wydrycha, właściciela F.H.U. „WYDRYCH” Bar Echa Leśne, dnia 19.04.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Miejsca Obsługi Podróżnych typ II wraz z budynkiem hotelowo-usługowym i stacją paliw płynnych w miejscowości Występa gmina Łączna, przy drodze ekspresowej nr 7, powiat Skarżysko-Kamienna.
  Planowana inwestycja polegać będzie na:
  - wybudowaniu hotelu (100 miejsc noclegowych) z restauracją (150 miejsc) i salą konferencyjną (300 miejsc) z kotłownią na gaz propan-butan,
  - wyburzeniu przydrożnego baru,
  - postawieniu stacji paliw,
  - zwiększeniu i przebudowie miejsc parkingowych- docelowo ok. 80 stanowisk dla samochodów osobowych i 10 dla pojazdów ciężarowych wraz z wybudowaniem 2 stanowisk dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i wagi do ważenia pojazdów,
  - podłączenie obiektu do wodociągu komunalnego,
  - podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej komunalnej,
  - montaż systemu kolektorów słonecznych do dodatkowego podgrzewania c.w.u. w budynku hotelowym.
  Istniejąca gospoda będzie funkcjonować po przebudowie na tych samych zasadach co obecnie.
  Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łączna, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  w Kielcach. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.
  Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się
  w Urzędzie Gminy Łączna – Wydział Techniczny (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
  W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag
  i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej w terminie do dnia 20.X.2010 roku.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
  Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.


  Data wprowadzenia: 2010-09-27 1352
  Data upublicznienia: 2010-09-27
  Art. czytany: 1838 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2010-09-27
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna