A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XL/21/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 23 czerwca 2010 r.

  UCHWAŁA NR XL/21/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Łączna
  Na podstawie art.18 ust 2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na postawie art. 90t ust.
  1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256,
  poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:
  § 1. Uchwala się Program Stypendialny Gminy Łączna, będący dla uczniów
  wybitnie uzdolnionych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) rada gminy może podejmować
  uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
  Jednocześnie – na podstawie przepisów art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) – jednostki
  samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania
  edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
  Głównym założeniem Programu Stypendialnego Gminy Łączna jest motywowanie
  uczniów szczególnie uzdolnionych. Niniejszy Program wprowadza kryterium dotyczące
  średniej ocen, różne dla poszczególnych etapów edukacyjnych, co zwiększy szansę
  młodzieży gimnazjalnej na otrzymanie stypendium.
  Uchwała w sposób odmienny reguluje także warunki przyznawania stypendium za
  wybitne osiągnięcia – bierze się również pod uwagę osiągnięcia uzyskane w miesiącach
  wakacyjnych. W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania stypendium za wyniki
  w nauce i stypendium za wybitne osiągnięcia przyznaje się stypendium za wyniki
  w nauce a jego kwotę podwyższa się o 40% wysokości stypendium za wybitne
  osiągnięcia.
  Podjęcie w/w uchwały przyczyni się do wzrostu wyników w nauce, a przyznane
  stypendia będą pomocą materialną dla uczniów wybitnie zdolnych. Z uwagi na powyższe
  podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
  Załącznik do uchwały Nr
  XL/21/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik.pdf
  Załącznik do Uchwały Nr XL/21/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  23.06.2010r.
  ID: GKCYU-YXWMN-UITXW-IKMSD-FRSYS. Podpisany. Strona 1 / 3
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) rada gminy może podejmować
  uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
  Jednocześnie – na podstawie przepisów art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) – jednostki
  samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania
  edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
  Głównym założeniem Programu Stypendialnego Gminy Łączna jest motywowanie
  uczniów szczególnie uzdolnionych. Niniejszy Program wprowadza kryterium dotyczące
  średniej ocen, różne dla poszczególnych etapów edukacyjnych, co zwiększy szansę
  młodzieży gimnazjalnej na otrzymanie stypendium.
  Uchwała w sposób odmienny reguluje także warunki przyznawania stypendium za
  wybitne osiągnięcia – bierze się również pod uwagę osiągnięcia uzyskane w miesiącach
  wakacyjnych. W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania stypendium za wyniki
  w nauce i stypendium za wybitne osiągnięcia przyznaje się stypendium za wyniki
  w nauce a jego kwotę podwyższa się o 40% wysokości stypendium za wybitne
  osiągnięcia.
  Podjęcie w/w uchwały przyczyni się do wzrostu wyników w nauce, a przyznane
  stypendia będą pomocą materialną dla uczniów wybitnie zdolnych. Z uwagi na powyższe
  podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
  Załącznik do uchwały Nr
  XL/21/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik.pdf
  Załącznik do Uchwały Nr XL/21/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  23.06.2010r.
  ID: GKCYU-YXWMN-UITXW-IKMSD-FRSYS. Podpisany. Strona 2 / 3
  podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
  Załącznik do uchwały Nr
  XL/21/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010 r.
  Zalacznik.pdf
  Załącznik do Uchwały Nr XL/21/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  23.06.2010r.
  ID: GKCYU-YXWMN-UITXW-IKMSD-FRSYS. Podpisany. Strona 3 / 3


  Data wprowadzenia: 2010-11-25 1154
  Data upublicznienia: 2010-11-25
  Art. czytany: 1140 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna