A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory samorządowe 2010
 • WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH z dnia 23 listopada 2010 r.

  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
  KOMISARZA WYBORCZEGO
  W KIELCACH
  z dnia 23 listopada 2010 r.
  o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
  Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
  Część I
  Dane zbiorcze
  Rozdział 1.
  Dane ogólne
  1. Wybory przeprowadzono do 116 rad, z czego:
  1) do 102 rad gmin, z tego:
  a) do 91 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
  b) do 10 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
  c) do 1 rad miast w miastach na prawach powiatu;
  2) do 13 rad powiatów;
  3) do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Wybierano łącznie 1 895 radnych, z czego:
  1) 1 604 radnych rad gmin, z tego:
  a) 1 365 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
  b) 214 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
  c) 25 radnych w miastach na prawach powiatu;
  2) 261 radnych rad powiatów;
  3) 30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
  3. Wybrano łącznie 1 895 radnych, z czego:
  1) 1 604 radnych rad gmin, z tego:
  a) 1 365 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
  b) 214 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
  c) 25 radnych w miastach na prawach powiatu;
  2) 261 radnych rad powiatów;
  3) 30 radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
  4. Wybory przeprowadzono w 1 093 okręgach wyborczych.
  5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
  6. Głosowanie przeprowadzono w 939 obwodach głosowania.
  7. Głosowania nie przeprowadzono w 25 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 27 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
  Rozdział 2.
  Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców
  1. Wybory przeprowadzono do 91 rad gmin, w których utworzono 992 okręgi wyborcze
  2. Wybierano 1 365 radnych spośród 4 890 kandydatów zgłoszonych na 3 802 listach kandydatów przez 548 komitetów wyborczych, w tym 510 komitetów wyborczych utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców.
  3. Wybrano 1 365 radnych.
  4. Uprawnionych do głosowania było 567 135 osób.
  5. Karty do głosowania wydano 329 465 osobom.
  6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 329 088 osób, to jest 58,03% uprawnionych do głosowania.
  7. Głosów ważnych oddano 321 252, to jest 97,62% ogólnej liczby głosów oddanych.
  8. Głosów nieważnych oddano 7 836, to jest 2,38% ogólnej liczby głosów oddanych.
  9. Głosowanie przeprowadzono w 595 obwodach głosowania.
  10. Głosowania nie przeprowadzono w 25 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 27 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
  Rozdział 3.
  Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców
  1. Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin, w których utworzono 38 okręgów wyborczych.
  2. Wybierano 214 radnych spośród 2 431 kandydatów zgłoszonych na 245 listach kandydatów przez 38 komitetów wyborczych.
  3. Wybrano 214 radnych.
  4. Uprawnionych do głosowania było 306 889 osób.
  5. Karty do głosowania wydano 154 758 osobom.
  6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 154 685 osób, to jest 50,40% uprawnionych do głosowania.
  7. Głosów ważnych oddano 146 683, to jest 94,83% ogólnej liczby głosów oddanych.
  8. Głosów nieważnych oddano 8 002, to jest 5,17% ogólnej liczby głosów oddanych.
  9. Głosowanie przeprowadzono w 246 obwodach głosowania.
  Rozdział 4.
  Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu
  1. Wybory przeprowadzono do 1 rad miast, w których utworzono 5 okręgów wyborczych.
  2. Wybierano 25 radnych spośród 349 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 9 komitetów wyborczych.
  3. Wybrano 25 radnych.
  4. Uprawnionych do głosowania było 165 175 osób.
  5. Karty do głosowania wydano 73 943 osobom.
  6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 73 735 osób, to jest 44,64% uprawnionych do głosowania.
  7. Głosów ważnych oddano 70 570, to jest 95,71% ogólnej liczby głosów oddanych.
  8. Głosów nieważnych oddano 3 165, to jest 4,29% ogólnej liczby głosów oddanych.
  9. Głosowanie przeprowadzono w 91 obwodach głosowania.
  Rozdział 5.
  Wybory do rad powiatów
  1. Wybory przeprowadzono do 13 rad powiatów, w których utworzono 54 okręgi wyborcze.
  2. Wybierano 261 radnych spośród 2 727 kandydatów zgłoszonych na 316 listach kandydatów przez 41 komitetów wyborczych.
  3. Wybrano 261 radnych.
  4. Uprawnionych do głosowania było 883 544 osób.
  5. Karty do głosowania wydano 488 598 osobom.
  6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487 895 osób, to jest 55,22% uprawnionych do głosowania.
  7. Głosów ważnych oddano 450 692, to jest 92,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
  8. Głosów nieważnych oddano 37 203, to jest 7,63% ogólnej liczby głosów oddanych.
  9. Głosowanie przeprowadzono w 848 obwodach głosowania.
  Rozdział 6.
  Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
  1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego utworzono 4 okręgi wyborcze.
  2. Wybierano 30 radnych spośród 473 kandydatów zgłoszonych na 41 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.
  3. Wybrano 30 radnych.
  4. Uprawnionych do głosowania było 1 048 718 osób.
  5. Karty do głosowania wydano 562 544 osobom.
  6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 561 219 osób, to jest 53,51% uprawnionych do głosowania.
  7. Głosów ważnych oddano 496 352, to jest 88,44% ogólnej liczby głosów oddanych.
  8. Głosów nieważnych oddano 64 867, to jest 11,56% ogólnej liczby głosów oddanych.
  9. Głosowanie przeprowadzono w 939 obwodach głosowania.
  Część II
  Szczegółowe wyniki wyborów

  Wybory do Rady Gminy Łączna
  Oddział 1.
  Dane ogólne
  1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 15 radnych.
  2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4 028.
  3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 557 osób, to jest 63,48% uprawnionych do głosowania.
  4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu.
  Oddział 2.
  Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
  1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 211;
  4) głosów ważnych oddano 209;
  5) radną została wybrana:
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  – CZERWIŃSKA Teresa
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 493;
  4) głosów ważnych oddano 489;
  5) radnymi zostali wybrani:
  a) z listy nr 15 KWW 'POROZUMIENIE I ROZWÓJ ŁĄCZNA 2010'
  – STARZ Stanisław
  – DĄBEK Łukasz
  b) z listy nr 20 KWW 'ZMIANA'
  – NYGA Mirosław Bogdan
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 269;
  4) głosów ważnych oddano 266;
  5) radnym został wybrany:
  a) z listy nr 15 KWW 'POROZUMIENIE I ROZWÓJ ŁĄCZNA 2010'
  – WISOWATY Andrzej Stanisław
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowania nie przeprowadzono;
  3) radną została wybrana:
  a) z listy nr 15 KWW 'POROZUMIENIE I ROZWÓJ ŁĄCZNA 2010'
  – CHUDZIK Anna Danuta
  4) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 278;
  4) głosów ważnych oddano 271;
  5) radnymi zostali wybrani:
  a) z listy nr 15 KWW 'POROZUMIENIE I ROZWÓJ ŁĄCZNA 2010'
  – PAJĄK Bogdan
  b) z listy nr 16 KWW JOLANTA ŻACZEK RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
  – ŻACZEK Jolanta Monika
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203;
  4) głosów ważnych oddano 199;
  5) radnym został wybrany:
  a) z listy nr 17 KWW NIEZALEŻNY - ŁĄCZNA
  – LITWIŃSKI Sławomir Stanisław
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  7. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186;
  4) głosów ważnych oddano 183;
  5) radnym został wybrany:
  a) z listy nr 15 KWW 'POROZUMIENIE I ROZWÓJ ŁĄCZNA 2010'
  – WYKROTA Edmund Jan
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  8. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206;
  4) głosów ważnych oddano 204;
  5) radną została wybrana:
  a) z listy nr 21 KWW TERAZ RAZEM
  – MOLENDOWSKA-CIELOCH Zofia
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  9. Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222;
  4) głosów ważnych oddano 218;
  5) radnym został wybrany:
  a) z listy nr 15 KWW 'POROZUMIENIE I ROZWÓJ ŁĄCZNA 2010'
  – KĄTNY Jarosław Tomasz
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  10. Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117;
  4) głosów ważnych oddano 116;
  5) radnym został wybrany:
  a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  – JANUCHTA Jacek
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  11. Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 217;
  4) głosów ważnych oddano 211;
  5) radnym został wybrany:
  a) z listy nr 15 KWW 'POROZUMIENIE I ROZWÓJ ŁĄCZNA 2010'
  – FĄFARA Tadeusz Mikołaj
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  12. Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155;
  4) głosów ważnych oddano 154;
  5) radną została wybrana:
  a) z listy nr 15 KWW 'POROZUMIENIE I ROZWÓJ ŁĄCZNA 2010'
  – PAJĄK Monika
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  Wybory do Rady Powiatu w Skarżysku-Kamiennej
  Wyniki wyborów w okręgach
  1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 14 258;
  4) głosów ważnych oddano 12 954;
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
  a)
  lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:
  – KUŹDUB Janusz
  b)
  lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana:
  – LEŻAŃSKA Anna Jadwiga
  c)
  lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
  – CZUBAK Stanisław Piotr
  – LIGOWSKI Krzysztof Kazimierz
  – NOWAKOWSKI Zenon
  d)
  lista nr 12 – KWW LEPSZE JUTRO uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana:
  – BANACZEK Danuta
  e)
  lista nr 14 – KWW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ MIASTA I POWIATU uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
  – KRAWCZYŃSKA Bogusława
  – ŻMIJEWSKI Jerzy
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.
  Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

  Wyniki wyborów w okręgach
  1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115 655;
  4) głosów ważnych oddano 100 609;
  5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
  a)
  lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:
  – MARCZEWSKI Sławomir Szczepan
  b)
  lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana:
  – KRĘCKA Jolanta
  c)
  lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
  – NOSOWICZ Ryszard Stanisław
  – OŻÓG Marcin
  d)
  lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
  – MAŁKUS Grzegorz Kazimierz
  – PRZYGODZKI Jarosław Artur
  6) wszystkie mandaty zostały obsadzone.


  Komisarz Wyborczy

  / - / Bożena Fabrycy  Data wprowadzenia: 2010-11-26 1224
  Data upublicznienia: 2010-11-26
  Art. czytany: 1565 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna