A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 marca 2010r.

  ZARZĄDZENIE NR 5/2010

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25 marca 2010r.

  w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

  Na podstawie § 11 ust. 1-2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łączna, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zarządzam, co następuje:


  § 1.
  Powołuję Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą:
  Przewodniczący - Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna
  Członkowie :
  - Alicja Jarek - Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Łącznej
  - Monika Marcisz - Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Łącznej
  - Justyna Wereszczyńska - Młodszy Referent ds.
  Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych

  § 2.
  Komisja zbiera się na posiedzeniach jawnych, stosownie do potrzeb - wraz z napływem wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego bądź wraz z otrzymaniem środków z budżetu Państwa przed wydaniem przez organ stosownej decyzji.

  § 3.
  Do zadań Komisji należy:
  • wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej, określonych w § 3 do § 5 i § 7 Regulaminu.
  • rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu, na postawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów.
  • przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w § 5 ust. 3 oraz w § 7 ust. 3 Regulaminu

  § 4.
  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

  § 5.
  Obsługę biurową prac Komisji prowadzi Sekretarz Gminy Łączna.

  § 6.
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 7.
  Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2010-12-13 1447
  Data upublicznienia: 2010-12-13
  Art. czytany: 938 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna