STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Regulamin organizacyjny
WŁADZE GMINY
Wójt Gminy
Rada Gminy
PRAWO
Statut Gminy
Ochrona środowiska
Przetargi
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Budżet i finanse
INNE
Prawo miejscowe
Komunikaty
INNE JEDNOSTKI
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oferty inwestycyjne
Oświadczenia majątkowe
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Druki dla interesantów
Konkursy na dyrektorów szkół
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE
Kontrole
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń
» Komunikat: Znaleziano 2 psy typu owczarek niemiecki
» ZARZĄDZENIE NR 51/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 6 listopada 2014r.
» ZARZĄDZENIE NR 50/2014 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 listopada 2014r.
» UCHWAŁA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DO SPRAW BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  INSPEKTOR DO SPRAW BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  (wymiar czasu pracy: 1 etat)

  2. Wymagania niezbędne:
  a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  b) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach o zbliżonym zakresie obowiązków,
  c) posiada wykształcenie wyższe techniczne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
  d) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków. wymagań.

  3. Wymagania dodatkowe:
  a) obsługa pakietów MS Office,
  b) umiejętności organizacyjne, kreatywność, obowiązkowość,

  4. Zakres obowiązków (czynności) na zajmowanym stanowisku:
  1) przygotowanie materiałów niezbędnych do sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów w drodze przetargowej i bezprzetargowej, sprzedaż budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali i garaży w drodze przetargu, oraz sprzedaż lokali mieszkalnych w domach na rzecz najemców,
  2) przekazywanie gruntów gminnych w dzierżawę, najem i użyczenie,
  3) prowadzenie rejestru umów,
  4) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem,
  5) komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy,
  6) regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Gminy,
  7) prowadzenie spraw dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości na wniosek stron,
  8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji w ramach prowadzonych zadań,
  9) dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych,
  10) wydawanie za opłatą administracyjną wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna oraz uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru wydanych wypisów i wyrysów.

  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Wydział Techniczny,
  c) po umowie na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy,
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego,
  f) oświadczenie o niekaralności,

  Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 14 stycznia 2011r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom. 692 359 680 ”


  Data wprowadzenia: 2010-12-31 0917
  Data upublicznienia: 2010-12-31
  Art. czytany: 1869 razy

  Wiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  BIP
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna