A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • ZARZĄDZENIE NR 11 /2010 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 5 maja 2010 r.

  ZARZĄDZENIE NR 11 /2010
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 5 maja 2010 r.
  w sprawie powołania zespołu oceniającego
  Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1066 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Powołuję Zespół Oceniający do rozpatrzenia odwołania pani Małgorzaty Połeć od oceny pracy, zwany dalej Zespołem, w składzie:
  1. Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński ,
  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
  2. Członkowie Zespołu:
  a/ Andrzej Jakubiec – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  b/ Agata Pająk – przedstawiciel rady rodziców ,
  c/ Halina Synowiec -Bilnicka – doradca metodyczny,
  d/ Małgorzata Opala – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.

  § 2.
  Zadaniem Zespołu jest rozpatrzenie odwołania pani Małgorzaty Połeć od oceny pracy dokonanej przez Wójta Gminy Łączna oraz rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zapisem § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

  § 3
  Zespół może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez dyrektora.
  § 4
  Rozstrzygnięcie co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje Przewodniczący Zespołu.

  § 5
  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu

  § 6
  Posiedzenie zespołu odbędzie się w dniu 7 maja 2010 roku o godzinie 13.30 w Urzędzie Gminy Łączna.
  § 7
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0848
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 797 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna