A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
» Petycja - Szulc-Efekt sp. z o. o.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • ZARZĄDZENIENIE Nr 23/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 9 czerwca 2010r.

  ZARZĄDZENIENIE Nr 23/2010

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 9 czerwca 2010r.

  w sprawie opracowania „Planu organizacji funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w Gminie ŁĄCZNA” w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

  Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r. art. 18 ust.4 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004r. Nr 143, poz. 1515 z późn. zm. ) oraz Zarządzenia Nr 32/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09 kwietnia 2010r. w sprawie tworzenia na obszarze województwa zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarządzam, co następuje :  § 1.
  Zobowiązuję Pracownika ds. Obronnych, OC i Informacji Niejawnych, przy współudziale Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe opracować „Plan organizacji funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w Gminie Łączna” w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  § 2.
  1.Jednostkami organizacyjnymi tworzącymi bazę zastępczych miejsc
  szpitalnych są:
  1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej,
  2) Zespół Szkół w Goździe.
  2. Do pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych wyznaczam Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej.

  § 3.
  Plan gminny należy opracować w oparciu o „Instrukcję planowania organizacji i funkcjonowania ZMSz” wydaną przez WBiZK ŚUW w Kielcach. Termin opracowania planu i przedstawienia do zatwierdzenia Wojewodzie Świętokrzyskiemu po moim podpisaniu ustala się do dnia 15 czerwca 2010r.
  § 4
  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.
  § 5
  Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0858
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 793 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna