A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • Zarządzenie Nr 37 / 2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 sierpnia 2010 r.

  Zarządzenie Nr 37 / 2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 24 sierpnia 2010 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2010 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  oraz § 11 Uchwały Nr XXXIV/ 4 /2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r.
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXIV/4/2010 r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  22 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.

  1.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1 560 zł.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 14 701 154,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 560 zł w grupie wynagrodzenia i pochodne
  od nich naliczane zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 313 122,57 zł
  3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego
  Zarządzenia.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 37 /2010 z dnia
  24 sierpnia 2010 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  754 BEZPIOECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 560,00
  75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 560,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 560,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 1 560,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 37/2010 z dnia
  24 sierpnia 2010 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  754 BEZPIOECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 560,00
  75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 560,00
  Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 560,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 560,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 1 560,00
  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 37/2010 z dnia
  24 sierpnia 2010 r.

  Przeniesienia wydatków

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 500,00 3 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 3 500,00 3 500,00
  Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 2 500,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 3 500,00
  4270 Zakup usług remontowych 3 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 000,00
  75022 Rady gmin 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 500,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 500,00
  4810 Rezerwy 2 500,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 500,00
  80101 Szkoły podstawowe 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00
  4210 Zakup usług remontowych 1 500,00
  Ogółem wydatki 6 000,00 6 000,00  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0914
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 733 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna