A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • Zarządzenie Nr 38 / 2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

  Zarządzenie Nr 38 / 2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych i określenia wzorów
  załączników niezbędnych do opracowania projektu budżetu
  gminy Łączna na rok 2011.

  Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Rady Gminy Łączna Nr XLI/27/2010 z dnia
  19 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju
  i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ,
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Zobowiązuje się Kierowników podległych jednostek budżetowych, zakładu
  budżetowego, Kierownika Gminnej Instytucji Kultury, oraz Kierowników Wydziałów
  Urzędu Gminy do sporządzenia projektów dochodów/ przychodów,
  wydatków/ kosztów na 2011 rok
  a) jednostki budżetowe na wzorze stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego
  Zarządzenia
  b) zakład budżetowy na wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego
  Zarządzenia.
  2.Termin opracowania projektów, o których mowa w ust.1 i przedłożenia ich
  skarbnikowi ustalam na dzień 20 października 2010 roku.
  3. Materiały planistyczne złożone po terminie określonym w ust.2 niniejszego
  Zarządzenia nie będą rozpatrywane przy opracowywaniu projektu
  uchwały budżetowej na rok 2011.
  § 2 W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone
  przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji
  i prognozowanych dochodów własnych , Skarbnik Gminy Łączna opracuje
  projekt budżetu Gminy Łączna na rok 2011 w terminie do dnia 5 listopada 2010 roku.

  § 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych,
  zakładu budżetowego,kierownikowi instytucji kultury oraz kierownikom wydziałów
  Urzędu Gminy.

  § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0915
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 840 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna