A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Uchwala Nr XLVI/227/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna
» Uchwała Nr XLVI/226/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
» UCHWAŁA NR XLVI/225/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
» UCHWAŁA NR XLVI/224/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 4 listopada 2010r.

  ZARZĄDZENIE NR 48/2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 4 listopada 2010r.

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1- 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

  § 1.
  Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej
  § 2.
  W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
  1) Przewodniczący Zespołu – Monika Marcisz – pracownik socjalny
  2) Sekretarz Zespołu – Alicja Jarek – pracownik socjalny
  3) Członkowie Zespołu:
  - Krzysztof Berus – Dzielnicowy Komisariatu Policji w Suchedniowie
  - Anna Ledwójcik – pedagog szkolny ( SP Łączna )
  - Ilona Michta – pedagog szkolny ( Gimnazjum )
  - Justyna Gil – pedagog szkolny ( Zespół Szkół w Goździe)
  - Dorota Łakomiec – pielęgniarka ( NZOZ w Łącznej )
  - Patrycja Nowak – Kurator Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kam.
  - Edyta Adwent – Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji Gminnego
  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych i Narkomanii
  § 3.
  Organizację pracy Zespołu określa regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 4.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.
  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0923
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 2009 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna