A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr II/2010 z II posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 1 grudnia 2010r.


  Protokół Nr II/2010
  z II posiedzenia Rady Gminy Łączna
  w dniu 1 grudnia 2010r.  Miejsce posiedzenia – świetlica Gminnej Biblioteki Publicznej Kamionki 5
  Czas trwania obrad – godz. 1530 - 1600

  Ad. 1
  Dnia 1 grudnia 2010r. odbyło się II-e nowej kadencji uroczyste posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Otwarcia II sesji Rady Gminy Łączna dokonał Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz .
  Przewodniczący Rady powitał obecnych na sesji gości: Wójta Elekta Pana Romualda Kowalińskiego, Skarbnika Gminy Panią Alicję Miernik, Radcę Prawnego Urzędu Pana Wacława Iwanczatik, pracowników Urzędu , Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Joannę Nyga, Wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Suchedniowie Pana Wojciecha Gałczyńskiego, Kierownika Biura Powiatowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Panią Jolantę Krupa, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Łączna, dyrektorów szkół Gminy Łączna, radnych , sołtysów, mieszkańców gminy i przedstawicieli prasy.

  Ad. 2
  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych , co stanowiło 100 % kworum Rady. Obrady były prawomocne.
  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady - przeczytał porządek obrad II sesji Rady Gminy.
  1. Otwarcie i powitanie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy .
  5. Ślubowanie Wójta Gminy.
  6. Zakończenie obrad .
  Ad. 4
  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Joanna Nyga na wstępie pogratulowała Wójtowi Gminy tak dobrego wyniku w wyborach, życzyła owocnych inwestycji w gminie, miłej współpracy z Przewodniczącym Rady i Radą Gminy, spokoju i radości z dobrze wypełnianych obowiązków dla dobra naszych mieszkańców.
  Poprosiła następnie Wójta Elekta p. Romualda Kowalińskiego i wręczyła mu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Łączna.


  Ad. 5
  Ślubowanie Wójta Gminy.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński odczytał rotę ślubowania:
  „Obejmując Urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”
  Dodając słowa : Tak mi dopomóż Bóg

  Po ślubowaniu Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński powiedział krótkie przemówienie.
  Podziękował mieszkańcom gminy za głosowanie na niego w wyborach . Jest to ogromna satysfakcja ale też poczucie obowiązku i odpowiedzialności. Tak wysoka frekwencja w wyborach oznacza, że kierunek obrany wspólnie z poprzednią Radą Gminy był słuszny. Pogratulował wszystkim radnym wyboru na tak zaszczytne i odpowiedzialne funkcje jakie będą pełnić w Radzie Gminy. Chcemy być jednością. Dołożę wszelkich starań aby współpraca z Radą gminy była nie tylko miła ale i owocna. Jesteśmy tu po to aby pracować na rzecz mieszkańców. To jest nasz obowiązek i z tego obowiązku musimy się wywiązać. Nie będzie to kadencja łatwa bo fundusze unijne się skończyły. Przede wszystkim musimy skończyć inwestycje już rozpoczęte oraz realizować inwestycje z umów podpisanych z programem RPO. Oczekiwania mieszkańców są olbrzymie. Będziemy starać się tak gospodarować budżetem gminy aby spełniać stopniowo oczekiwania mieszkańców. Stałym elementem powinna być otwartość na wszystkich mieszkańców gminy . Podziękował gościom na sali obrad za to że znaleźli czas i przybyli dziś na dość długie posiedzenie. Życzył wszystkim dużo sukcesów, satysfakcji i dobrej współpracy. Wójt Gminy zakończył i podziękował.
  Z gratulacjami i życzeniami dla Wójta Gminy podchodzili zaproszeni goście i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
  Obrady II-ej uroczystej sesji Rady Gminy dobiegły końca.
  Ad. 6
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował wszystkim za udział , zakończył i zamknął II-e posiedzenie Rady Gminy Łączna.  Protokół sporządziła
  Halina Dziarmaga


  Data wprowadzenia: 2011-01-03 1032
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 881 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna