A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA Nr XLII/34/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30.09.2010 r.

  UCHWAŁA Nr XLII/34/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30.09.2010 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591z późn. zm.) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:
  § 1. Rada Gminy w Łącznej opiniuje pozytywnie przedstawiony przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu wniosek o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1736,20 ha, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów, położonych w Gminie Łączna, w obrębie leśnym Suchedniów:
  a) Lasy wodochronne o powierzchni 272,73 ha w pododdziałach: 64 a-d; 82 a, b; 98 a-d; 99 a-c; 107 d, f, k, m, o; 108 a, b, d, f; 168 a-f, 169 a-d; 170 a-c; 176 a, b; 177 a-c; 178 a-h, j, k;
  b) Lasy wodochronne, położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców o powierzchni 1422,91 ha w pododdziałach: 55 a-g; 56 a-f; 57 a-f; 58 a-c; 59 a-f; 60 a-d; 61 a-c, f-j; 62 a-j; 63 a, b; 75 a, b; 76 a-h; 77 a-d; 78 a-f; 79 a-d; 80 a-c; 81 a; 93 c-k; 94 a-g; 95 a, b; 96 a-c; 97 a-g; 102 a-f; 103 a-d; 104 b-f; 105 a-c; 106 a-m, o, p; 135 a-f; 136 a-f; 137 a-k; 153 a-i; 154 a-g; 155 a-i; 156 a-g; 157 a-c; 158 a-h; 159 a-i; 160 a-d; 161 a-f; 162 a-g; 163 a-f; 164 a-d; 165 a-d; 166 a-c; 167 a-h; 171 a-f; 172 a-f; 173 a-i; 174 a-d; 175 a;
  c) Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, wodochronne, położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców o powierzchni 5,17 ha w pododdziałach: 103 f; 104 a;
  d) Lasy stanowiące drzewostany nasienne wyłączone z użytkowania rębnego, wodochronne
  o powierzchni 35,39 ha w pododdziałach: 107 g, h; 108 c.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie
  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu zwróciła się do Rady Gminy Łączna z wnioskiem o pozytywną opinię w sprawie uznania za ochronne lasów Skarbu Państwa
  o powierzchni 1736,20 ha, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów, położonych w Gminie Łączna.
  Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego.
  Jednym z dokumentów niezbędnych do wydania tej decyzji jest opinia właściwej miejscowo rady gminy.
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późń. zm. ) do właściwości rady gminy należy stanowienie
  w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady.
  Lasy na terenie Gminy Łączna wpisują się w istniejący i aktualizowany, przez Ministra Środowiska, system lasów ochronnych w regionie i w województwie świętokrzyskim.
  Dla przedmiotowych lasów wodochronnych (w tym siedliska wyżynne) uznanie za ochronne wynika z faktu pełnienia przez nie poniższych celów przyrodniczych:
  • ochrona wód powierzchniowych, obszarów źródliskowych potoków oraz terenów położonych wzdłuż ich brzegów,
  • ochrona siedlisk chroniących naturalne zasoby wód gruntowych,
  • utrzymanie naturalnego regulatora wilgotności,
  • utrzymanie zdolności retencyjnej gleb leśnych.
  Do lasów ochronnych na terenie Gminy Łączna zakwalifikowano również cenne fragmenty rodzimej przyrody obejmujące siedliska przyrodnicze w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz siedliska bagienne.
  Dodatkowo kategorie ochronności nadano drzewostanom położonym wokół miast oraz stanowiącym bazę nasienną istotną z punktu widzenia zachowania i ochrony zasobów genowych.
  Ekonomicznym skutkiem uznania lasów za ochronne jest obniżenie stawki podatku leśnego o 50 %, co wynika z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
  z 2002 r. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).  Data wprowadzenia: 2011-01-05 0941
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 1242 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna