A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XLIII/41/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 października 2010 r.

  Id: MKCTX-OJIKB-JQCUT-ERSZF-XWLQL. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XLIII/41/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
  142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 74 820 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi
  14 932 809,53 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 74 820 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 16
  619 597, 57 zł.
  § 3. W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
  zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały, oraz aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
  zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  Id: MKCTX-OJIKB-JQCUT-ERSZF-XWLQL. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/41/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 października 2010 r.
  Zalacznik1.pdf
  Dochody
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/41/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 października 2010 r.
  Zalacznik2.pdf
  Wydatki
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/41/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 października 2010 r.
  Zalacznik3.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
  jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/41/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 października 2010 r.
  Zalacznik4.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
  odrębnymi ustawami w 2010 r.


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 0953
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 679 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna