A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory do Izby Rolnej 2011
 • UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

  UCHWAŁA NR 9/2010
  KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
  z dnia 1 grudnia 2010 r.
  w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
  Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
  § 1.
  1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
  1) Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu, 2) Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku, 3) Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Lublinie, 4) Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą Zielonej Górze, 5) Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, 6) Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie, 7) Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą w Warszawie-Wesołej, 8) Izby Rolniczej w Opolu, 9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale, 10) Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Białymstoku, 11) Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 12) Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach, 13) Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach, 14) Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Olsztynie, 15) Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu, 16) Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.
  2. Dzień wyborów wyznacza się na niedzielę 3 kwietnia 2011 r.
  § 2.
  Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, określa terminarz stanowiący załącznik do uchwały.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Prezes
  Krajowej Rady Izb Rolniczych
  Wiktor Szmulewicz
  Załącznik do uchwały Nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych
  TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH W DNIU 3 KWIETNIA 2011 R.
  Dzień, w którym upływają terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów
  Treść czynności
  1
  2
  najpóźniej w dniu 11 stycznia 2011 r.
  podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
  najpóźniej w dniu 3 lutego 2011 r.
  wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
  najpóźniej w dniu 4 marca 2011 r.
  sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
  najpóźniej w dniu 7 marca 2011 r.
  powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
  najpóźniej w dniu 9 marca 2011 r.
  przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
  najpóźniej w dniu 11 marca 2011 r.
  podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe
  najpóźniej w dniu 18 marca 2011 r.
  - powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,
  - przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
  najpóźniej w dniu 14 marca 2011 r.
  zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania
  najpóźniej w dniu 20 marca 2011 r.
  wyłożenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
  najpóźniej w dniu 24 marca 2011
  podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy
  r.
  kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych
  do godz. 24.00
  2 kwietnia 2011 r.
  dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
  do godz. 24.00
  2 kwietnia 2011 r.
  przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym
  godz. 8.00-18.00
  3 kwietnia 20011 r.
  głosowanie
  najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2011 r.
  zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
  najpóźniej w dniu 15 maja 2011 r.
  zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń nowo wybranych walnych zgromadzeń


  Data wprowadzenia: 2011-02-14 0851
  Data upublicznienia: 2011-02-14
  Art. czytany: 1440 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna