A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2011 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 stycznia 2011 roku

  ZARZĄDZENIE NR 3/2011

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 stycznia 2011 roku

  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łączna


  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 Statutów Sołectw, zarządzam co następuje:  § 1.
  1. Zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Łączna, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
  2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rad sołeckich wymagana jest obecność co najmniej 1/3 wyborców ( osób posiadających prawa wyborcze do rad gmin).
  3. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymagane quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania

  § 2.
  Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich zgłasza się na zebraniu wiejskim komisji skrutacyjnej.

  § 3.
  Ustalam projekt porządku obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  3. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za całą kadencję,
  4. Wybór komisji skrutacyjnej,
  5. Wybór sołtysa,
  6. Wybór rady sołeckiej,
  7. Wolne wnioski i zapytania
  § 4.
  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

  § 5.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 6.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 3/2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 stycznia 2011 r.
  Harmonogram wyborczych zebrań wiejskich w 2011 roku.


  Sołectwo
  Miejsce zebrania wiejskiego Data zebrania Godzina

  Czerwona Górka Sala konferencyjna w OSP 10.03.2011 r. 16:00

  Gózd Szkoła Podstawowa w Goździe 18.02.2011 r. 17:00

  Jęgrzna Szkoła Podstawowa w Goździe 17.02.2011 r. 16:00

  Kamionki Sala konferencyjna w OSP 04.03.2011 r. 16:00

  Klonów Szkoła Podstawowa w Klonowie 21.02.2011 r. 16:30

  Łączna Świetlica wiejska w Łącznej 23.02.2011 r. 16:00

  Osełków Świetlica wiejska w Łącznej 24.02.2011 r. 16:30

  Podłazie Dom sołtysa : Podłazie 36. 22.02.2011 r. 16:00

  Podzagnańszcze Sala konferencyjna w OSP 16.02.2011 r. 16:00

  Występa Szkoła Podstawowa w Zaleziance 02.03.2011 r. 17:00

  Zagórze Szkoła Filialna w Zagórzu 28.02.2011 r. 16:00

  Zalezianka Szkoła Podstawowa w Zaleziance 05.03.2011 r. 16:30

  Zaskale Szkoła Filialna w Zagórzu 01.03.2011 r. 16:00


  Data wprowadzenia: 2011-02-14 0904
  Data upublicznienia: 2011-02-14
  Art. czytany: 1130 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna