A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2011 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 lutego 2011r.

  ZARZĄDZENIE NR 4/2011

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 lutego 2011r.

  w sprawie określenia wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz 1240) oraz Zarządzenia Nr 29/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Łączna i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Łączna w zakresie kontroli zarządczej zarządzam, co następuje:  § 1
  1. W Urzędzie Gminy Łączna prowadzi się rejestr upoważnień i pełnomocnictw
  wydanych przez Wójta Gminy Łączna, zwany dalej „rejestrem”.
  2. Upoważnienia i pełnomocnictwa wydaje się wyłącznie w przypadkach
  dozwolonych przepisem prawa.
  3. Obowiązek rejestracji nie dotyczy pełnomocnictw do występowania przed sądami,
  organami administracyjnymi itp. (pełnomocnictw procesowych).

  § 2
  1. Zobowiązuje się Wydział Organizacyjno - Obywatelski do utworzenia
  i prowadzenia rejestru według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
  zarządzenia.
  2. Rejestr sporządza się w cyklach rocznych i obejmuje upoważnienia
  i pełnomocnictwa wydane w danym roku kalendarzowym.
  3. Rejestr zawiera następujące informacje:

  1) Numer kolejny tj. liczba porządkowa wynikająca z rejestru łamane przez rok
  kalendarzowy (np. 1/2010),
  2) Data wydania upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  3) Nazwisko i imię upoważnionego lub pełnomocnika,
  4) Stanowisko służbowe upoważnionego lub pełnomocnika,
  5) Podstawa prawna wydanego upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  6) Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  7) Datę cofnięcia upoważnienia lub pełnomocnictwa.

  § 3
  1. Pracownik przygotowujący upoważnienie lub pełnomocnictwo pod względem
  merytorycznym, ma obowiązek zarejestrowania w Wydziale Organizacyjno –
  Obywatelskim po uzyskaniu wszystkich niezbędnych paraf, w tym parafy radcy
  prawnego, a przed przedłożeniem do podpisu Wójta Gminy Łączna.
  2. Pracownik Wydziału Organizacyjno - Obywatelskiego zobowiązany jest nadać
  upoważnieniu lub pełnomocnictwu, o których mowa w ust. 1 numer wynikający
  z rejestru.
  § 4
  1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Łączna.
  2. Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt
  zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.


  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 4/2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 4 lutego 2011r.
  ….................................
  (pieczęć jednostki)

  Rejestr upoważnień i pełnomocnictw za rok. …........
  Lp. Data wydania upoważnienia lub pełnomocnictwa Upoważnienie – pełnomocnictwo wydano dla Zakres upoważnienia i pełnomocnictwa Upoważnienie - pełnomocnictwo cofnięto dnia Uwagi
  Nazwisko i imię Stanowisko Podstawa prawna Zakres
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9


  Data wprowadzenia: 2011-02-16 1208
  Data upublicznienia: 2011-02-16
  Art. czytany: 2708 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna