A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 8 / 2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 kwietnia 2011 r.

  Zarządzenie Nr 8 / 2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 14 kwietnia 2011 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2011 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/21/2011 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  10 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

  1.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 63 722 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 14 877 461 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 63 722 zł w grupie świadczenia na
  rzecz osób fizycznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 789 461 zł
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 8 /2011 z dnia
  14 kwietnia 2011 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 5 941,00
  85295 Pozostała działalność 0,00 5 941,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 941,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 69 663,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 663,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 69 663,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 63 722,00



  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 8 /2011 z dnia
  14 kwietnia 2011 r.


  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 941,00
  85295 Pozostała działalność 5 941,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 941,00
  3110 Świadczenia społeczne 5 941,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 69 663,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 663,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 663,00
  3240 Stypendia dla uczniów 69 663,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 63 722,00



  Data wprowadzenia: 2011-04-27 1112
  Data upublicznienia: 2011-04-27
  Art. czytany: 848 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna