A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • Zarządzenie nr 58/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2010r.

  Zarządzenie nr 58/2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie organizacji akcji kurierskiej
  na terenie Gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) § 16 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 05 lipca 2002r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej(Dz. U. Nr 122, poz. 1049 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 127/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej w porozumieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kielcach i Komendantem Komisariatu Policji w Suchedniowie zarządza się, co następuje :


  § 1
  Zarządzenie określa cel, założenia i schemat akcji kurierskiej na terenie
  Gminy Łączna.
  § 2
  Na miejsce organizacji akcji kurierskiej ustalam budynek Urzędu Gminy w Łącznej.
  § 3
  Kurierów – łączników oraz kurierów – wykonawców wyznaczyć spośród pracowników UG Łączna.
  § 4
  1. Zarządzenie uruchomienia akcji kurierskiej następuje na podstawie hasła
  otrzymanego od wojskowego komendanta uzupełnień lub starosty.

  2. Hasło o zarządzeniu uruchomienia akcji kurierskiej może być otrzymane telefonicznie, a następnie potwierdzone na piśmie albo na podstawie dokumentu zawiadomienia przekazanego bezpośrednio przez kuriera.

  3. Otrzymane telefonicznie hasło stanowiące podstawę do uruchomienia akcji kurierskiej należy niezwłocznie potwierdzić u nadawcy.

  § 5
  Plan akcji kurierskiej powinien składać się z trzech części :

  część I – dokumenty kierującego akcją (§ 18 ust. 2 rozporządzenia)

  - spis dokumentów akcji kurierskiej,
  - tabela czynności kierującego akcją kurierską,
  - wykaz kurierów łączników i kurierów wykonawców,
  - zestawienie przekazanych dokumentów powołania.

  część II dokumenty kurierów wykonawców (§ 25 ust.2 rozporządzenia)

  - wykaz kurierów i ich zastępców,
  - wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej,
  - tabela rozesłania kurierów,
  - spis ulic z oznaczonymi rejonami, trasami doręczeń,
  - spis numerów telefonów w starostwie powiatowym i urzędzie gminy
  objętych akcją kurierską,
  - spis sołectw znajdujących się na terenie gminy.

  część III – dokumenty kurierów (§ 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia)

  - legitymacje kurierów
  - potwierdzenie odbioru kart powołania lub dokumentów zawiadamiania.


  § 6
  Akcją kurierską kieruję osobiście lub wyznaczona przeze mnie osoba.


  § 7
  Plan akcji kurierskiej podlega bieżącej aktualizacji


  § 8
  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.


  § 9
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2011-04-29 1019
  Data upublicznienia: 2011-04-29
  Art. czytany: 2362 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna