A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna”.

  Łączna, dnia 20.05.2011
  Znak: T.602.2.2011.NK
  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu

  Na podstawie art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Łączna informuje, że przystąpiono do opracowania
  „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna”.
  Opracowanie „Programu” poprzedzone będzie:
  1. Szczegółową inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest, wykonaną na terenie gminy Łączna przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ul. Wybickiego 7, 31-261 KRAKÓW.
  2. Oceną stanu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzoną podczas spisu z natury.

  Zakres „Programu” obejmować będzie:
  • Informacje ogólne dotyczące azbestu.
  • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, przeprowadzona w warunkach terenowych – tzw. „spis z natury” (ankiety pozyskane przez Wykonawcę z terenu gminy wraz z oceną będą stanowić załącznik do opracowania).
  • Ocena stanu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzona w warunkach terenowych.
  • Możliwości unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
  • Wartość nakładów finansowych koniecznych do demontażu, transportu i składowania odpadów zawierających azbest.
  • Sposoby i możliwości pozyskania środków finansowych.
  • Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

  Zapoznanie się z dokumentacją będzie możliwe po wykonaniu projektu dokumentu.
  Wnioski i uwagi dotyczące opracowywanego „Programu usuwania materiałów zawierających azbest
  z terenu gminy Łączna” można składać w formie pisemnej lub do protokołu w Urzędzie Gminy
  w Łącznej (właściwym do rozpatrzenia) – pok. nr 7 w godz. urzędowania w terminie do dnia 15.06.2011r.

  W związku z powyższym właściciele nieruchomości posiadający wyroby zawierające azbest proszeni są o udzielanie niezbędnych informacji pracownikom Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
  i Energią PAN w Krakowie na temat użytkowanych wyrobów zawierających azbest, a także składanie do Urzędu Gminy w Łącznej – pok. nr 7, w terminie do 15 czerwca 2011r.:
  1) „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”,
  2) „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest


  Data wprowadzenia: 2011-05-23 1549
  Data upublicznienia: 2011-05-23
  Art. czytany: 1477 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna