A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 maja 2011r.

  ZARZĄDZENIE NR 17/2011

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 18 maja 2011r.
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łączna.

  Na podstawie art. 5 c pkt 2 i art. 36a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt. 8, art. 30 ust.1 pkt. 5 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Powierzam z dniem 1 września 2011r. pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej Pani Agnieszce Łutczyk - nauczycielowi dyplomowanemu na okres od 1 września 2011r. do 31 października 2011r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół kandydatowi wyłonionemu w postępowaniu konkursowym.
  § 2
  Obowiązki i uprawnienia oraz wysokość przysługującego dodatku funkcyjnego w okresie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łączna określają odrębne przepisy.
  § 3
  Jednocześnie, z dniem podpisania niniejszego zarządzenia udzielam Pani Agnieszce Łutczyk pełnomocnictwa do wykonywania czynności zwykłego zarządu w zakresie objętym statutem Szkoły oraz zatwierdzonym planem finansowym, w tym m.in. do :
  1. Wykonywania czynności pracodawcy wobec nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łącznej,
  pracowników administracyjnych i obsługi.
  2. Reprezentowania Szkoły przed sądami powszechnymi i organami administracji rządowej
  i samorządowej.
  3. Zarządzania budynkiem Szkoły.
  4. Przygotowania rocznego planu finansowego szkoły na 2012 rok.
  5. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole.
  6. Prowadzenia baz danych oświatowych, których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 19 lutego 2004r.
  o systemie informacji oświatowej (Dz.U.z 2004 r. Nr 49, poz.463 z późn.zm.).
  § 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2011-05-25 1220
  Data upublicznienia: 2011-05-25
  Art. czytany: 1377 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna