A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VII/45/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r.

  UCHWAŁA NR VII/45/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 maja 2011r.

  w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1
  1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) przyznaje się diety.
  2. Dietę – łącznie z kosztami podróży służbowej - ustala się w formie ryczałtu pieniężnego w wysokości 100,- zł w stosunku miesięcznym .

  § 2
  Ryczałt pieniężny wypłaca się w okresach kwartalnych w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy, na podstawie list sołtysów przedłożonej przez biuro Rady i potwierdzonej przez Przewodniczącego Rady.

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna.
  § 4
  Traci moc uchwała Nr 60/XI/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

  § 5
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na wniosek komisji połączonych z dnia 18 kwietnia 2011r., Rada Gminy zdecydowała o zwiększeniu kwoty ryczałtu miesięcznego dla sołtysów do 100 zł/miesięcznie uzależniając ją od obecności sołtysa na posiedzeniu Rady Gminy.  Data wprowadzenia: 2011-07-21 1330
  Data upublicznienia: 2011-07-21
  Art. czytany: 881 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna