A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Uchwala Nr XLVI/227/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna
» Uchwała Nr XLVI/226/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
» UCHWAŁA NR XLVI/225/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
» UCHWAŁA NR XLVI/224/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r.


  UCHWAŁA Nr VIII/64/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2011r.

  zmieniająca uchwalę w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.' h ' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) i art.5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  W Uchwale Nr VI/34/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance
  Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka zmienia się postanowienia § 1, który otrzymuje brzmienie :

  „Z dniem 1 września 2011r. przekazuje się prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance z klasami I-VI i oddziałem przedszkolnym Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” z siedzibą w Zaleziance 53, Gm. Łączna, zarejestrowanemu w KRS przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem 0000381227 po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty”


  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U Z A S A D N I E N I E

  do Uchwały Nr VIII/64/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 czerwca
  2011 roku  Zgodnie z art. 5 ust.5g ustawy o systemie oświaty, jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.
  Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka”, w dniu 21 marca 2011 roku zwróciło się z wnioskiem w tej sprawie do Rady Gminy Łączna. W/w inicjatywa jest popierana przez mieszkańców Zalezianki. Jednocześnie, Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o nieodpłatne użyczenie całej nieruchomości wraz z jej wyposażeniem. Stowarzyszenie wnosi także o prowadzenie z dniem 1 września 2011r. Szkoły o strukturze organizacyjnej klas I-VI wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.
  Aktualnie, w klasach łączonych tej szkoły, w oddziałach I-III naukę pobiera 21 uczniów oraz 7 uczniów w oddziale przedszkolnym.
  Koszty związane z prowadzeniem w/w szkoły Stowarzyszenie finansować będzie z otrzymywanej na ten cel dotacji z Gminy, w wysokości nie wyższej niż określona w art. 80 ustawy o systemie oświaty..
  Stowarzyszenie samodzielnie zatrudni niezbędną kadrę pracowniczą, gwarantującą właściwe prowadzenie szkoły.
  Główną przyczyną przekazania szkoły są warunki demograficzne w obwodzie szkoły i wysokie koszty utrzymania placówki.  Data wprowadzenia: 2011-08-08 1349
  Data upublicznienia: 2011-08-08
  Art. czytany: 1475 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna