A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z publicznego losowania
» Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r.


  Uchwała Nr VIII/72/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2011r.
  w sprawie przyjęcia projektu nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

  Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1
  Przyjmuje się projekt nowego statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2
  Traci moc uchwała Nr III/12/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich .

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE
  Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym zmiana Statutu związku następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
  Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie realizując uwagi Wojewody Świętokrzyskiego odnośnie projektu statutu, przesłał treść zmienionego projektu statutu wraz z projektem uchwały do podjęcia przez Radę Gminy Łączna.
  Przekazany statut spełnia przesłanki określone w/w ustawą, dlatego podjecie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2011-08-08 1413
  Data upublicznienia: 2011-08-08
  Art. czytany: 772 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna