A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Komunikaty
 • O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Łączna „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

  Łączna, dn. 16.08.2011 r.
  Znak: T.602.2.2011.NK

  O b w i e s z c z e n i e
  Wójta Gminy Łączna

  Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że gmina Łączna dnia 16.05.2011 r. przystąpiła do opracowania projektu

  „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

  Zakres „Programu” obejmuje:
  • Informacje ogólne dotyczące azbestu.
  • Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, przeprowadzoną w warunkach terenowych – tzw. „spis z natury” (ankiety pozyskane przez Wykonawcę z terenu gminy wraz z oceną będą stanowić załącznik do opracowania).
  • Ocenę stanu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzoną w warunkach terenowych.
  • Możliwości unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
  • Wartość nakładów finansowych koniecznych do demontażu, transportu i składowania odpadów zawierających azbest.
  • Sposoby i możliwości pozyskania środków finansowych.
  • Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

  Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 53, art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2 ww. ustawy dnia 17.08.2011 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o określenie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna…”.
  Z przedmiotowym projektem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Łączna pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
  Wnioski i uwagi dotyczące opracowywanego projektu „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna…” można składać w formie pisemnej do protokołu w Urzędzie Gminy w Łącznej- pokój nr 7 w godzinach urzędowania, w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: n.karczewska@bip.doc.pl do dnia 09.09.2011 r.
  Informację o projekcie „Programu usuwania materiałów zawierających azbest
  z terenu gminy Łączna…” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych
  o środowisku na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem http://www.uglaczna.bip.doc.pl.

  Pouczenie
  Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.


  Data wprowadzenia: 2011-08-17 1511
  Data upublicznienia: 2011-08-17
  Art. czytany: 1720 razy

  » Program - rozmiar: 1105074 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Zalacznik1 - rozmiar: 81727 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » zdjecie1a - rozmiar: 93365 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » zdjecie1b - rozmiar: 93365 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » zdjecie1c - rozmiar: 122754 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna