A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 25 / 2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lipca 2011 r.

  Zarządzenie Nr 25 / 2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 11 lipca 2011 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2011 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/21/2011 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  10 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

  1.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 13 870 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 181 502,50 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 13 870 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 315 502,50 zł
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 25 /2011 z dnia
  11 lipca 2011 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 870,00
  75056 Spis powszechny i inne 13 870,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacjhę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 13 870,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 13 870,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 25 /2011 z dnia
  11 lipca 2011 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 870,00
  75056 Spis powszechny i inne 13 870,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 799,23
  3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 11 799,23
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 070,77
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 781,69
  4120 Składki na Fundusz Pracy 289,08
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 600,00 600,00
  80101 Szkoły podstawowe 600,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00
  80195 Pozostała działalność 600,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 9 000,00 9 000,00
  92695 Pozostała działalność 9 000,00 9 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 000,00 9 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00
  Ogółem wydatki 23 470,00 9 600,00

  Ogółem zwiększenie wydatków 13 870,00  Data wprowadzenia: 2011-09-08 0933
  Data upublicznienia: 2011-09-08
  Art. czytany: 625 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna