A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 27 / 2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lipca 2011

  Zarządzenie Nr 27 / 2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 28 lipca 2011


  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2011 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/21/2011 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  10 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011r

  Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego Zarządzenia.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 27 /2011 z dnia
  28 lipca 2011 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,14 0,14
  75056 Spis powszechny i inne 0,14 0,14
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,14
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,14
  0,14
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,14
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 95 100,00 95 100,00
  80101 Szkoły podstawowe 41 100,00 40 800,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 150,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 150,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 700,00 27 200,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 500,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 700,00
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 900,00 10 450,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 220,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00
  4270 Zakup usług remontowych 3 600,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 19 300,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00
  4430 Różne opłaty i składki 600,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 530,00
  Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 500,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500,00
  80110 Gimnazja 54 000,00 54 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 000,00 54 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 000,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  Ogółem przeniesienia 95 100,14 95 100,14  Data wprowadzenia: 2011-09-08 0936
  Data upublicznienia: 2011-09-08
  Art. czytany: 601 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna