A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 sierpnia 2011r

  ZARZĄDZENIE NR 32/2011

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2011r

  w sprawie : przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance.


  Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), realizując Uchwałę Nr VI/34/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” (z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości zarządzam, co następuje :


  § 1.
  Dokonać przekazania majątku Szkoły Podstawowej w Zaleziance w zakresie :
  1) majątku szkoły (mienie ruchome i nieruchome i inne składniki majątku),
  2) dokumentacji przebiegu nauczania,
  3) druków ścisłego zarachowania,
  4) dokumentacji kadrowo – finansowo - księgowej.

  § 2.
  Przekazanie majątku szkoły, o którym mowa w § 1 pkt.1, winno nastąpić na
  podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

  § 3.
  1. Osoba zdającą szkołę jest Pani Beata Osman – Dyrektor Szkoły , a osobą przejmującą Pani Agnieszka Czerwińska - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.
  2. Przekazania szkoły należy dokonać w obecności Sekretarza Gminy Łączna

  § 4.
  Termin przekazania ustala się na dzień 31 sierpnia 2011r. godz. 14.00

  § 5.
  Datę przekazania i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego ustalą miedzy
  sobą zainteresowani (zdający i przyjmujący ) i powiadomią pisemnie Sekretarza Gminy Łączna.

  § 6.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


  Data wprowadzenia: 2011-09-08 0943
  Data upublicznienia: 2011-09-08
  Art. czytany: 1284 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna