A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 sierpnia 2011r

  ZARZĄDZENIE NR 34/2011

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 29 sierpnia 2011r

  w sprawie : przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Klonowie.


  Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz realizując Uchwałę NR VI/31/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie, zarządzam, co następuje :
  § 1.
  Dokonać przekazania majątku Szkoły Podstawowej w Klonowie, w zakresie :
  1) majątku szkoły (mienie ruchome i nieruchome i inne składniki majątku),
  2) dokumentacji przebiegu nauczania,
  3) druków ścisłego zarachowania,
  4) dokumentacji kadrowo – finansowo - księgowej.

  § 2.
  1. Przekazanie majątku Szkoły, o którym mowa w § 1 pkt.1, winno nastąpić na
  podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
  2. Przekazanie dokumentacji Szkoły, o której mowa w § 1 pkt.2-4, winno nastąpić na
  zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

  § 3.
  Osobą zdającą majątek jest Pani Grażyna Kozieł – Dyrektor Szkoły, a osobą przejmującą Pan Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna.

  § 4.
  Termin przekazania ustala się na dzień 31 sierpnia 2011r. godz. 12.00

  § 5.
  Datę przekazania i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego ustalą miedzy
  sobą zainteresowani (zdający i przyjmujący ).

  § 6.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  Data wprowadzenia: 2011-09-08 0944
  Data upublicznienia: 2011-09-08
  Art. czytany: 1022 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna