A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 36 / 2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 sierpnia 2011

  Zarządzenie Nr 36 / 2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 sierpnia 2011


  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2011 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/21/2011 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  10 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011r

  1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 28 /2011 Wójta Gminy Łączna
  z dnia 19 sierpnia 2011 r. rozdział 85115 -pomoc materialna dla uczniów zastępuje się
  rozdziałem 85415- pomoc materialna dla uczniów.
  2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego Zarządzenia.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 36 /2011 z dnia
  31 sierpnia 2011 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 250,00 250,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 250,00 250,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 250,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75,00 75,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75,00 75,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 75,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 19 398,00 19 398,00
  85395 Pozostała działalność 19 398,00 19 398,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 19 398,00 19 398,00
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 395,12
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 002,88
  4307 Zakup usług pozostałych 18 395,12
  4309 Zakup usług pozostałych 1 002,88
  Ogółem przeniesienia 19 723,00 19 723,00
  Data wprowadzenia: 2011-09-08 0953
  Data upublicznienia: 2011-09-08
  Art. czytany: 619 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna