A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR X/87/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 września 2011 r

  UCHWAŁA NR X/87/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 8 września 2011 r.
  w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół
  podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (
  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
  z późn. zm. ), Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych
  prowadzonych przez Gminę Łączna:
  1) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej;
  2) Szkoła Podstawowa im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe;
  § 2. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez
  Gminę Łączna: Gimnazjum w Łącznej ;
  § 3. Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych, które stanowią
  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 4. Ustala się granice obwodów publicznych gimnazjów, które stanowią
  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 6. Tracą moc uchwały:
  1) Nr 12/III/99 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia
  planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna,
  2) Nr 11/III/99 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie określenia
  obwodów publicznych szkół podstawowych.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia
  1 września 2011r.
  Id: ZEEOWBCSYATRXDLZKFBXVEZOT.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do uchwały Nr X /87/ 2011 Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowi, że Rada Gminy ustala plan
  sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę,
  a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
  z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy. Oddanie do
  użytku nowo wybudowanego kompleksu oświatowego i reorganizacja sieci
  szkolnej przeprowadzona w bieżącym roku miała na celu uporządkowanie
  i zracjonalizowanie oświaty na terenie Gminy. Likwidowane szkoły powstały
  w zupełnie innej sytuacji demograficznej i obecnie brak jest racjonalnych podstaw
  do ich dalszego prowadzenia. Zwłaszcza, że istnieją bardzo duże i elementarne
  potrzeby społeczne mieszkańców Gminy w zakresie infrastruktury.
  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz odejście od nauki w klasach łączonych
  wpłyną pozytywnie na poziom kształcenia. Dzieci mają zapewniony bezpłatny
  dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkoły oraz odwozu po skończonych zajęciach
  – odrębnym, przeznaczonym wyłącznie dla nich busem, a dzięki funkcjonalnemu
  rozmieszczeniu przystanków autobusowych droga pokonywana pieszo przez
  dziecko nie przekracza 500m. Ponadto, sprawna organizacja dowozu gwarantuje,
  że dzieci bezpośrednio po przyjeździe do szkoły rozpoczynają naukę. W uwagi na
  powyższe zachodzi konieczność uregulowania i zaktualizowania sieci publicznych
  szkół i gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Łączna, dlatego
  podjęcie powyższej uchwały jest w pełni zasadne.
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/87/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 8 września 2011 r.
  Zalacznik1.docx
  GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/87/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 8 września 2011 r.
  Zalacznik2.docx
  GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW


  Data wprowadzenia: 2011-09-27 1512
  Data upublicznienia: 2011-09-27
  Art. czytany: 930 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna