A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • ZARZADZENIE NR 50/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 października 2011r.

  ZARZADZENIE NR 50/2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 października 2011r.

  w sprawie: opracowania projektów uchwał dla Rady Gminy Łączna i ich opiniowania przez radcę prawnego Urzędu Gminy.

  Na postawie art. 33 ust. 1 i 3 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z póż. zmianami) zarządzam co następuje:

  § 1
  1). Każdy projekt uchwały dla Rady Gminy w Łącznej opracowany przez poszczególną jednostkę organizacyjną Urzędu Gminy w imieniu Wójta Gminy wymaga opinii radcy prawnego Urzędu Gminy przez przekazaniem go do pracownika obsługi Rady Gminy.
  2). Projekt uchwały dla Rady Gminy opracowany przez jednostkę organizacyjną Urzędu Gminy winien być przekazany celem wydania opinii przez radcę prawnego, co najmniej wcześniej 4 ( cztery) dni przed datą przekazania go do pracownika obsługi Rady Gminy. W sprawach skomplikowanych projekt uchwały dla Rady Gminy winien być przedstawiony do zaopiniowania przez radcę prawnego w terminie odpowiednio wcześniejszym.
  3) Radca prawny opiniuje projekt pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, załączniki do projektu uchwały w postaci opinii innych organów, analiz, map nie opiniuje radca prawny. Za treść załączników i ich zgodności do opracowanego projektu oraz ich aktualności odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej opracowującej projekt lub wyznaczony pracownik przez Wójta Gminy lub kierownika jednostki organizacyjnej.
  4) Radca prawny opiniuje projekt uchwały poprzez naniesienie poprawek, uwag a w przypadku ich braku poprzez parafę podpisu z datą jego sporządzenia.
  5) Radca prawny pracuje w Urzędzie Gminy w Łącznej w każdy wrotek i czwartek tygodnia lub inny dzień tygodnia uzgodniony indywidualnie w porozumieniu z Wójtem lub Sekretarzem Gminy.

  § 2
  Za przestrzeganie terminu wymienionego w § 1 pkt. 2 odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej w której jest opracowywany projekt uchwały lub wyznaczony pracownik przez Wójta Gminy lub kierownika jednostki organizacyjnej.
  § 3
  W sprawach pilnych, sytuacjach wyjątkowych wymagających opinii radcy prawnego projekt uchwały po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z radcą prawnym może być zaopiniowany drogą elektroniczną. Sytuacje takie nie dotyczą urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego radcy prawnego.
  § 4
  Odpis niniejszego Zarządzenia ( kserokopię ) otrzymują:
  - kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Łącznej ,
  - Sekretarz Urzędu Gminy w Łącznej, z pisemnym potwierdzeniem jego odbioru.

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Data wprowadzenia: 2011-10-14 1335
  Data upublicznienia: 2011-10-14
  Art. czytany: 967 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna