A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z 14 października 2011r.

  Łączna, dn. 14.10.2011 r.
  Znak: T.602.2.2011.NK
  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Łączna

  Na podstawie art. 39, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję:
  że sporządzona została PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
  Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 54 ww. ustawy dnia 14.10.2011 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z prośbą o zaopiniowanie projektu „Programu usuwania materiałów zawierających azbest…” z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Gminy Łączna,
  w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
  Uwagi i wnioski można składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, pok. nr 7 w godzinach urzędowania oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres n.karczewska@bip.doc.pl do dnia 10.11.2011 r.
  Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
  Informację o projekcie „Programu usuwania materiałów zawierających azbest
  z terenu Gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją” łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych
  o środowisku na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem http://www.uglaczna.bip.doc.pl.
  Pouczenie
  Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.


  Data wprowadzenia: 2011-10-14 1340
  Data upublicznienia: 2011-10-14
  Art. czytany: 1662 razy

  » Prognoza - rozmiar: 672802 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Program - rozmiar: 1105074 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Nina Słabek-Karczewska
  Rejestr zmian:
  2011-10-14
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna