A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • Uchwała NrX/89/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011 r.

  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Uchwała NrX/89/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 08 września 2011 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych
  prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek
  dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia.
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
  art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
  157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  §1
  1. W § 1 Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Łączna z dnia
  22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych
  prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek
  dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia dodaje się punkt 5) o treści
  „5) Gimnazjum w Łącznej'.
  Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie
  Na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U . z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący
  został zobowiązany do określenia jednostek budżetowych, które gromadzą
  dochody.
  W związku z utworzeniem nowego gimnazjum w Łącznej podjęcie niniejszej
  uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2011-11-08 1123
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 767 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna