A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XI/98/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 października 2011 r.

  Id: OWGQDDUITZEGZRDDLZDKDIWZK.
  Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XI/98/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 października 2011 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5,
  art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
  Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 300 355 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan
  dochodów po zmianie wynosi 15.862.796,50 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300 355 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan
  wydatków po zmianie wynosi 17.996.796,50 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 11, Nr 12, Nr 13 do
  uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 , 5, 6 ,7, 8, 9, 10 do niniejszej
  uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  Dochody
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik2.pdf
  Wydatki
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  Id: OWGQDDUITZEGZRDDLZDKDIWZK.
  Podpisany Strona 2
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik3.pdf
  Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik4.pdf
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
  Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
  2011 rok
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik5.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik6.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik7.pdf
  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.
  Id: OWGQDDUITZEGZRDDLZDKDIWZK.
  Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik8.pdf
  Dotacje przedmiotowe w 2011 roku
  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik9.pdf
  Dotacje podmiotowe w 2011 roku
  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2011 r.
  Zalacznik10.pdf
  Dotacje celowe w 2011 roku


  Data wprowadzenia: 2011-11-08 1144
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 798 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna