A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 października 2011 r.

  Zarządzenie Nr 51/2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 października 2011 r.
  w sprawie : zmian planu finansowego na 2011 rok.
  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:
  § 1. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu Gminy w dziale:
  854 -Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc
  materialna dla uczniów, paragraf 3260- Inne formy pomocy dla uczniów -
  kwota 720,00 zł
  § 2 Zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Łącznej w dziale:
  854 -Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc
  materialna dla uczniów, paragraf 3260- Inne formy pomocy dla uczniów -
  kwota 720,00 zł
  § 3 Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy w grupie
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych w /g poniższej klasyfikacji:
  Dz. Rozdz Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 200,00 200,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 200,00 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 200,00
  4260 Zakup energii 200,00
  4270 Zakup usług remontowych 200,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 150,00 150,00
  80110 Gimnazja 150,00 150,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150,00 150,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00
  4430 Różne opłaty i składki 150,00
  Ogółem 350,00 350,00
  § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania


  Data wprowadzenia: 2011-11-08 1150
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 779 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna