A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Regulamin organizacyjny
 • Rok 2003
 • ZAKRES DZIAŁANIA

  Załącznik nr 5

  ZAKRES DZIAŁANIA
  WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO - OBYWATELSKIEGO

  Do zadań Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego należy w szczególności:
  1. z zakresu obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno – technicznej:
  - przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  - prowadzenie ewidencji korespondencji,
  - prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  - przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie, spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta lub Sekretarza,
  - prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
  - nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  - prowadzenie archiwum zakładowego,
  - przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Sekretarzem lub kierowanie ich do właściwych wydziałów,
  2. z zakresu działań administracyjno – gospodarczych,
  - utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
  - prowadzenie adaptacji, remontów, napraw i konserwacji budynków Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
  - zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie biurowe – w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
  - prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  - prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
  - ochrona przeciwpożarowa Urzędu,
  3. z zakresu obsługi Rady Gminy do Wydziału należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno – techniczne, a w szczególności:
  - przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów i obrad tych organów,
  - przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i jej komisje,
  - przekazywanie – we współpracy z Sekretariatem - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
  - przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
  - podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
  - protokołowanie sesji, posiedzeń, spotkań i zebrań,
  - prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
  - prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
  - organizowanie – we współpracy z Sekretarzem – szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
  4. z zakresu spraw personalnych, kadrowych i osobowych pracowników Urzędu:
  - prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  - organizowanie – we współpracy z Sekretarzem – szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  - przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
  - koordynowanie urlopów pracowników,
  - zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej pracowników Urzędu jako pracodawcy,
  - przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  - ewidencja czasu pracy pracowników,
  - kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
  5. z zakresu bhp:
  - okresowa analiza stanu bhp,
  - przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  - zgłaszanie do Sekretarza wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
  - przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
  - rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
  5. z zakresy Spraw Obywatelskich:
  - ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
  - sprawy związane z organizacją zgromadzeń i zbiórek publicznych,
  - zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  - ochrona kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.


  Data wprowadzenia: 2004-01-19 1023
  Data upublicznienia: 2004-01-19
  Art. czytany: 2778 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Brzeziński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna