A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 56 /2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 października 2011r.


  Zarządzenie Nr 56 /2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 października 2011r.


  w sprawie : zmian planu finansowego na 2011 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:


  § 1. Zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Łącznej
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  § 2. Zmniejsza się plan finansowy Gimnazjum w Łącznej
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

  § 3 Zwiększa się plan finansowy Urzędu Gminy Łączna zgodnie z załącznikiem
  Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
  § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 56 /2011 z dnia
  31.10. 2011 r.

  Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Łącznej
  Dz. Rozdz. § Treść Zmniejszenie
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 323 690,45
  80101 Szkoły podstawowe 282 960,48
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 868,89
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 868,89
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247 137,85
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 990,11
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 560,45
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4 337,29
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 250,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 953,74
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 994,51
  4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 1 707,50
  4260 Zakup energii 2 039,88
  4270 Zakup usług remontowych 1 011,33
  4280 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 050,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 350,19
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 915,28
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 108,63
  4410 Podróże służbowe krajowe 725,50
  4430 Różne opłaty i składki 1 097,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 899,61
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 54,31
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36 123,97
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 679,20
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 679,20
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 621,83
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 908,87
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 285,45
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 427,51
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 822,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 800,00
  4260 Zakup energii 1 000,00
  4280 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 61,39
  4410 Podróże służbowe krajowe 261,55
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 401,00
  Dotacje na zadania bieżące 4 401,00
  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumnień między jst 4 401,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 205,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 205,00
  4300 Zakup usług pozostałych 205,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 180,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 180,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 180,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 180,00
  Ogółem zmniejszenia planu finansowego 323 870,45  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 56 /2011 z dnia
  31.10. 2011 r.
  Plan finansowy Gimnazjum w Łącznej
  Dz. Rozdz. § Treść Zmniejszenie
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 279 111,51
  80110 Gimnazja 278 886,51
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 036,28
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 036,28
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 761,72
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 061,29
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 581,70
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3 968,73
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 150,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 92 088,51
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 320,40
  4260 Zakup energii 73 627,32
  4280 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 960,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 279,42
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 396,68
  4410 Podróże służbowe krajowe 60,15
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 984,54
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 360,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 225,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 225,00
  4300 Zakup usług pozostałych 225,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 360,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 360,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 360,00
  Ogółem zmniejszenie planu finansowego 279 471,51
  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 56 /2011 z dnia
  31.10. 2011 r.


  Dz. Rozdz. § Treść Zwiększenie
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 602 801,96
  80101 Szkoły podstawowe 282 960,48
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 868,89
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 868,89
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247 137,85
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 990,11
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 560,45
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4 337,29
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 250,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 953,74
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 994,51
  4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 1 707,50
  4260 Zakup energii 2 039,88
  4270 Zakup usług remontowych 1 011,33
  4280 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 050,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 350,19
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 915,28
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 108,63
  4410 Podróże służbowe krajowe 725,50
  4430 Różne opłaty i składki 1 097,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 899,61
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 54,31
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36 123,97
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 679,20
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 679,20
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 621,83
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 908,87
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 285,45
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 427,51
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 822,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 800,00
  4260 Zakup energii 1 000,00
  4280 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 61,39
  4410 Podróże służbowe krajowe 261,55
  80110 Gimnazja 278 886,51
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 036,28
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 036,28
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 761,72
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 061,29
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 581,70
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3 968,73
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 150,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 92 088,51
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 320,40
  4260 Zakup energii 73 627,32
  4280 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 960,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 279,42
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 396,68
  4410 Podróże służbowe krajowe 60,15
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 984,54
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 360,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 401,00
  Dotacje na zadania bieżące 4 401,00
  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumnień między jst 4 401,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 430,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 430,00
  4300 Zakup usług pozostałych 430,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 540,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 540,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 540,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 540,00
  Ogółem zwiększenie planu finansowego 603 341,96


  Data wprowadzenia: 2011-12-07 1341
  Data upublicznienia: 2011-12-07
  Art. czytany: 776 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna