A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 9 grudnia 2011r.

  ZARZĄDZENIE NR 66/2011

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 9 grudnia 2011r.

  w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

  Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. ), § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) i § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1.
  Wójt Gminy może wyrazić zgodę na użycie do celów służbowych samochodu osobowego, motocykla, motoroweru niebędącego własnością Gminy na uprzedni pisemny wniosek pracownika.

  § 2.
  Nie dopuszcza się używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy:
  1) innych niż samochody osobowe, motocykle i motorowery,
  2) poza granicami kraju.
  § 3.
  Pracownikowi przysługują należności, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, przy czym zwrot kosztów przejazdu stanowi iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu.

  § 4.
  Ustala się następujące stawki za jeden kilometr przebiegu:
  1) Dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,30 zł,
  2) Dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,50 zł.
  3) Dla motocykli – 0,20 zł
  4) Dla motorowerów – 0,10 zł.
  § 5.
  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.
  2. Zarządzenie ma zastosowanie do pracowników Urzędu Gminy Łączna oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. W/w pracownicy Urzędu Gminy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

  § 6.
  Traci moc Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przejazdu.

  § 7.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r..

  POTWIERDZAM
  Zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM NR 66/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy  Lp. Nazwisko i imię podpis

  Data wprowadzenia: 2011-12-22 0944
  Data upublicznienia: 2011-12-22
  Art. czytany: 1240 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna