A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA Nr XII/102/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r.

  UCHWAŁA Nr XII/102/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Skarżysko-Kamienna w sprawie powierzenia prowadzenia publicznego transportu zbiorowego.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1
  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Skarżysko-Kamienna w sprawie powierzenia prowadzenia publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 7 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. nr 5 poz. 13).
  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XII/102/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r.
  Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym - do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zawierania porozumień międzygminnych.
  Do Wójta Gminy Łączna wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 21.09.2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Skarżysko-Kamienna w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.
  Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2011r. Trasa transportu będącego przedmiotem porozumienia ma przebiegać przez Gminę Łączna. W związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia porozumienia z Gminą Skarżysko-Kamienna, które będzie ustalało wzajemne prawa i obowiązki stron.
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  Data wprowadzenia: 2011-12-27 1230
  Data upublicznienia: 2011-12-27
  Art. czytany: 684 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna