A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Radni Rady Gminy Łączna kadencja 2018 - 2023
» Komisja Społeczna
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r.


  Uchwała Nr XII/111/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2011r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącej własność Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje:

  §1

  1. Wyraża zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 213/1 o pow. 0,2800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka gmina Łączna, na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
  2. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie .
  § 2


  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącej własność Gminy Łączna

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).
  Wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka z działki oznaczonej nr 213/1, spowoduje jej zagospodarowanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oraz poprawi sytuację finansową gminy.  Data wprowadzenia: 2011-12-27 1249
  Data upublicznienia: 2011-12-27
  Art. czytany: 883 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna