A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • Uchwała Nr XIII/113/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r


  Uchwała Nr XIII/113/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2011r  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Łączna do Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 64 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  §7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z dnia 18 października 2001 r., Nr 121, poz. 1307) oraz Uchwały Nr 7 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator” z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”

  Rada Gminy Łączna uchwala co następuje:

  §1. W uchwale Nr 20/V/2000 Rady Gminy Łączna z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łączna do Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator” przyjmuje się następującą zmianę:
  - w §1 ust. 2 skreśla się:
  • Miasto i Gminę Stąporków,
  • Miasto i Gminę Szydłowiec,
  • Gminę Chlewiska,
  • Gminę Jastrząb.

  § 2. W Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”, stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. uchwały Nr 20/V/2000 Rady Gminy Łączna z dnia 19 czerwca 2000 r., przyjmuje się następującą zmianę:
  -w § 2 ust. 1 skreśla się:
  • Miasto i Gminę Stąporków,
  • Miasto i Gminę Szydłowiec,
  • Gminę Chlewiska,
  • Gminę Jastrząb.

  § 3. Uchyla się uchwałę Nr 12/III/2004 Rady Gminy Łączna z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego 'Utylizator'.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Utylizator”:
  • Uchwała nr 14/2003 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator” z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wykreślenia Gminy Stąporków ze Związku Międzygminnego „Utylizator”,
  • Uchwała nr 15/2003 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator” z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wykreślenia Gminy Szydłowiec ze Związku Międzygminnego „Utylizator”,
  • Uchwała nr 4/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator” z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wykreślenia Gminy Chlewiska ze Związku Międzygminnego „Utylizator”,
  • Uchwała nr 5/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator” z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wykreślenia Gminy Jastrząb ze Związku Międzygminnego „Utylizator”,
  • Uchwała nr 7 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator” z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”,
  wprowadzały zmiany w statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”- w zakresie ilości gmin będących jego członkami.
  Wojewoda Świętokrzyski pismem znak PNK.III.021.1.27.2011. z dnia 15 lipca 2011 r. stwierdził, że zmiany statutu związku międzygminnego uchwala organ stanowiący związku (nie wniosek o zmianę statutu), zaś członkowie związku podejmują jednobrzmiące uchwały o zmianie statutu Związku w oparciu o brzmienie uchwały Zgromadzenia.
  Zmiany w statucie Związku są konieczne w celu uporządkowania stanu prawnego Związku
  i uaktualnienia ilości Gmin będących członkami Związku Międzygminnego „Utylizator”.  Data wprowadzenia: 2012-01-16 1016
  Data upublicznienia: 2012-01-16
  Art. czytany: 985 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna