A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012 r.

  w sprawie: zmian uchwał w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia.

  Uchwała Nr XIV/126/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 stycznia 2012 r.

  w sprawie: zmian uchwał w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia.


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 223 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1

  1. Zmienia się zapisy § 1 Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Łączna z dnia
  22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia oraz zapisy § 1 Uchwały
  Nr X/89/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia.
  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Ustala się wykaz jednostek budżetowych do gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku:
  1) Zespół Szkół w Łącznej
  2) Szkoła Podstawowa w Goździe
  3) Przedszkole w Goździe”.

  Pozostałe zapisy Uchwał pozostają bez zmian.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie
  Na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) organ stanowiący został zobowiązany do określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody.
  W związku z przeprowadzoną w 2011 roku racjonalizacją sieci szkół na terenie gminy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2012-03-02 1412
  Data upublicznienia: 2012-03-02
  Art. czytany: 640 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna