A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • U C H W A Ł A Nr XIV/128/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2012 rok.


  U C H W A Ł A Nr XIV/128/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 stycznia 2012r.


  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2012 rok.

  Na podstawie art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z § 38 ust. 1-3 Statutu Gminy Łączna ( Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje:


  § 1

  Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Gminy Łączna na 2012 rok.:
  1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

  2. Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały


  3. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

  4. Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 p. 1, 2 i 3 Statutu Gminy Łączna komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/128/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.01.2012r.
  PLAN PRACY
  KOMISJI REWIZYJNEJ
  na 2012 rok

  Lp.
  Tematyka
  Termin

  1.


  2.


  3.


  4.

  5.


  6.

  7.


  8.

  9.

  10.

  11.


  Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej


  Kontrola Urzędu Gminy - wykonanie budżetu gminy za 2011 rok

  Kontrola jednostek podległych gminie - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej

  Wystąpienie do RIO o absolutorium

  Kontrola jednostek podległych gminie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

  Realizacja budżetu za I półrocze 2012 rok

  Kontrola jednostek podległych gminie - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  Kontrole na zlecenie Wójta i Rady Gminy

  Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców

  Realizacja wniosków i interpelacji radnych

  Podsumowanie rocznej pracy komisji i opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok
  marzec  kwiecień


  maj

  maj


  czerwiec

  wrzesień


  październik

  cały rok

  listopad

  listopad


  grudzień


  Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/128/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.01.2012r.


  PLAN PRACY
  Komisji Budżetu, Inwestycji
  i Rozwoju Gospodarczego
  na 2012 rok

  1. Opracowanie planu pracy komisji.
  2. Przedstawienie i analiza projektu budżetu na rok 2012 rok.
  3. Przedstawienie i analiza cen wody i ścieków na 2012 rok.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2011 roku.
  5. Ocena stanu dróg na terenie gminy .
  6. Ocena i analiza z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
  7. Stan ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.
  8. Stan i ocena rolnictwa na terenie gminy.
  9. Ocena przygotowania do okresu zimowego 2012/2013 .
  10. Ocena wykonanych inwestycji i będących w realizacji.
  11. Przedstawienie i analiza proponowanych stawek podatkowych na rok 2013.  Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIV/128/2012
  Rady Gminy Łączna z dn.27.01.2012r.
  Plan pracy
  Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  na rok 2012

  1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Łączna na rok 2012.
  2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy.
  3. Analiza stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy.
  4. Dyskusja nt. taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
  odprowadzanie ścieków.
  5. Opiniowanie w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność
  gminy.
  6. Prace nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.
  7. Realizacja inwestycji zaplanowanych na rok 2012, związanych z tematyką komisji.
  8. Ochrona środowiska w gminie – główne zagrożenia i działania zapobiegawcze.
  9. Utrzymanie porządku i ładu przestrzennego w gminie.
  10. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie.
  11. Sytuacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, przygotowanie do okresu
  zimowego.
  12. Rozważenie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  13. Dyskusja nad wysokością stawek podatków na 2013 rok
  13. Inne zagadnienia wynikłe w ciągu roku, związane z tematyką komisji.
  14. 1) Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2012.
  2) Opracowanie planu pracy komisji na rok 2013.  Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XIV/128/2012
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.01.2012r.

  PLAN PRACY
  KOMISJI OŚWIATY, KULTURY i ZDROWIA
  NA 2012 ROK


  1. Analiza budżetu gminy - części oświatowej.
  2. Usportowienie szkół gminnych – klasy sportowe w Zespole Szkół w Łącznej.
  3. Ocena stanu przygotowania szkół gminnych do okresu grzewczego.
  4. Edukacja przedszkolna w gminie.
  5. Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy.
  6. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność oświatową, sportową, kulturalną.
  7. Działania promujące gminę.
  8. Stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego – sesja wyjazdowa.
  9. Działalność:
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej,
  - Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.
  10. Opieka medyczna i profilaktyka zdrowotna w gminie.
  11. Propozycje planu pracy na 2013 rok.


  Data wprowadzenia: 2012-03-02 1415
  Data upublicznienia: 2012-03-02
  Art. czytany: 743 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna