A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • Uchwała Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012 r.

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2019

  Uchwała Nr XIV/130/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 stycznia 2012 r.


  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2019

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1

  Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łączna na lata 2012-2019 obejmującą:
  1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
  2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe:
  3) wynik budżetu Gminy:
  4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:
  5) przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  6) kwotę długu Gminy , w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
  7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1- 6, zgodnie z załącznikiem nr 3.  § 2

  Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  § 3

  Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4,
  2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1.
  § 4

  Traci moc Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2014
  ( ze zmianami).
  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
  § 6
  Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2012-03-02 1417
  Data upublicznienia: 2012-03-02
  Art. czytany: 745 razy

  » Informacja o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - rozmiar: 448897 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Obiaśnienia przyjętych wartości do Wieloletnej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019 st. 1 - rozmiar: 442493 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Obiaśnienia przyjętych wartości do Wieloletnej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019 st. 2 - rozmiar: 549725 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Obiaśnienia przyjętych wartości do Wieloletnej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019 st. 3 - rozmiar: 502134 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Wieloletnia Prognoza Finansowa - strona 1 - rozmiar: 45714 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wieloletnia Prognoza Finansowa - strona 2 - rozmiar: 32820 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wieloletnia Prognoza Finansowa - strona 3 - rozmiar: 597061 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Wieloletnia Prognoza Finansowa - strona 3 - rozmiar: 425093 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Wykaz przedsięwzięć do WPF st. 1 - rozmiar: 649823 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Wykaz przedsięwzięć do WPF st. 2 - rozmiar: 560273 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna