A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XV/133/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 17 lutego 2012 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do zadania: Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, osi 4 Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

  UCHWAŁA NR XV/133/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 17 lutego 2012 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do zadania: Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, osi 4 Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1.
  Rada Gminy Łączna wyraża zgodę na złożenie wniosku do zadania: Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, osi 4 Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  § 2.
  Pozyskane środki na zadanie określone w § 1 przeznaczone będą na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Goździe.

  § 3.
  Gmina Łączna zobowiązuje się sfinansować część zadania, o którym mowa w § 1, dotyczącą wkładu własnego Gminy Łączna, którego wartość jest sumą 25% wartości kosztów kwalifikowanych zadania i całkowitej kwoty podatku VAT.

  § 4.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 5.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XV/133/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 17 lutego 2012r.


  W dniu 28 kwietnia 2009 r. W Kielcach pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a LGD Wokół Łysej Góry, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ( tzw. Umowa ramowa). Zapisy tej umowy gwarantują Stowarzyszeniu LGD Wokół Łysej Góry dostęp do środków pomocowych. Zgodnie z zapisami umowy ramowej przyznana kwota pomocy zostanie rozdysponowana między innymi na działanie:„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju to najważniejsze źródło wsparcia obszarów wiejskich gmin LGD Wokół Łysej Góry'.
  W ramach tego działania LGD pełni funkcję grantodawczą, tzn. ogłasza i przeprowadza nabory w ramach trzech działań osi 3 (różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw oraz odnowę wsi) oraz działania przewidzianego jedynie w ramach osi 4 - tzw. małych projektów.
  Nabory wniosków na poszczególne działania prowadzone są przez biuro główne w LGD w Bielinach.
  Proponowane przedsięwzięcie dotyczy obiektu użyteczności publicznej i przyczyni się do podwyższenia jakości życia mieszkańców bowiem boisko jako obiekt ogólnodostępny będzie pełnić funkcję rekreacyjną.

  Z uwagi na :
  - krótki termin do naboru wniosków ( od maja 2012r.),
  - konieczność opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym projektowej, kosztorysowej,
  - duże zainteresowanie środowiska
  uważam, że podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne i zasadne.


  Data wprowadzenia: 2012-03-02 1420
  Data upublicznienia: 2012-03-02
  Art. czytany: 740 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna