A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XV/134/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 17 lutego 2012 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałania 9.1.1 'Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”

  UCHWAŁA NR XV/134/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 17 lutego 2012 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałania 9.1.1 'Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”


  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1.
  Rada Gminy Łączna wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” .

  § 2.
  1. Gmina Łączna zobowiązuje się sfinansować część projektu, o którym mowa w § 1, dotyczącą wkładu własnego Gminy Łączna w wysokości 15% wartości projektu.
  2. Gmina Łączna zagwarantuje środki finansowe na utrzymanie trwałości projektu w okresie 2 lat po zakończeniu jego realizacji.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XV/134/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 17 lutego 2012r.


  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach przygotowało wykaz 30% gmin z terenu województwa świętokrzyskiego o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, które będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ww. Poddziałania.
  Z uwagi na :
  - krótki termin do naboru wniosków ( od 20 lutego 2012r.),
  - wysoki procent dofinansowania przedsięwzięcia ze środków PO KL,
  - dogodne warunki lokalowe w planowanej lokalizacji projektu tj. budynek biblioteki i świetlicy w Kamionkach,
  - duże zainteresowanie środowiska
  uważam, że podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne i zasadne.


  Data wprowadzenia: 2012-03-02 1421
  Data upublicznienia: 2012-03-02
  Art. czytany: 1443 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna