A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2012 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 9 marca 2012 r.

  w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

  ZARZĄDZENIE NR 7/2012
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 9 marca 2012 r.


  w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.


  Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 33, ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
  § 1.

  1. Decyzję o udzieleniu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia podejmuje :
  a) w stosunku do nauczyciela – Dyrektor Zespołu Szkół,
  b) w stosunku do Dyrektora – Wójt Gminy.
  2. Organ, o którym mowa w pkt 1 działa w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.
  3. W przypadku złożenia przez nauczyciela wniosku o udzielenie mu urlopu zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół do:
  a) pisemnego zawiadomienia organu prowadzącego w terminie 3 dni roboczych o złożeniu w/w wniosku przez nauczyciela.
  b) w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku przeprowadzenia szczegółowej analizy wniosku,
  c) w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, rozważenia możliwości wniesienia odwołania od jego treści wraz z uzasadnieniem – w/w odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia,
  d) konsultacji z organem prowadzącym, uzgodnienia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki w przypadku ewentualnych zmian, oraz przedstawienia organowi prowadzącemu pisemnej informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.


  § 2.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkół z terenu Gminy Łączna dla których Gmina Łączna jest organem prowadzącym.


  § 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2012-03-16 1133
  Data upublicznienia: 2012-03-16
  Art. czytany: 1698 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna