A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Przetargi
 • 2012r.
 • Wyjaśnienia Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na „Zakup energii elektrycznej”.

  Wyjaśnienia Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na „Zakup energii elektrycznej”.

  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113. poz 759 z póź. zm.) informuję ,iż wpłynęły następujące pytania:

  Pytanie 1.
  Pkt 11.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu Pkt 1 ppkt 1.2 lit a) oraz ppkt 1.3 lit a) SIWZ -łączny wolumen zamówienia nie odpowiada sumie zamówienia w poszczególnych latach oraz odbiega od ilości podanych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ , Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie prawidłowej ilości zamawianej energii elektrycznej.

  Odpowiedź:

  Prawidłowa ilość zamawianej energii wynosi: dla części I – 716 MWh, natomiast dla części II – 67 MWh.

  Pytanie 2.
  W §5 ust. 3- Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zamianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej proponujemy zmodyfikować zapis do brzmienia: Cena określona w ust 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Powyższa ewentualna zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.

  Pytanie 3.
  W §6 ust, 5- Wykonawca nie jest w stanie okresnc w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponad to w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Prosimy o zmianę zapisu na: Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

  Odpowiedź:


  Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.


  Data wprowadzenia: 2012-03-16 1504
  Data upublicznienia: 2012-03-16
  Art. czytany: 907 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna