A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA Nr XVII/145/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 marca 2012 r.

  w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego


  UCHWAŁA Nr XVII/145/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 marca 2012 r.

  w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego


  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1.
  Popiera się uchwałę Nr XXXV/419/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego.

  § 2.
  Rada Gminy Łączna opowiada się za zachowaniem naszego regionu wolnego od upraw genetycznie modyfikowanych i zachowaniem zrównoważonego środowiska naturalnego.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna, celem przesłania jej do:
  1. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
  2. Fundacji ICPPC
  (MIĘDZYNARODOWA KOALICJA DLA OCHRONY POLSKIEJ WSI)
  34-146 Stryszów 156.
  3. Parlamentarzystów województwa świętokrzyskiego.

  § 4.
  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.

  § 5.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie
  do uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2012r.

  W trosce o ochronę zdrowia i życia mieszkańców Gminy Łączna oraz
  przyszłość gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych zachodzi konieczność ochrony przed organizmami roślinnymi zmodyfikowanymi genetycznie, zarówno gospodarstw ekologicznych jak i produkujących żywność tradycyjną.
  Wprowadzenie roślin modyfikowanych genetycznie do upraw spowoduje zachwianie
  równowagi przyrodniczej, jak również smaku i jakości roślin.
  W ocenie Rady Gminy przyjęcie technologii GMO – organizmów genetycznie modyfikowanych może przynieść ryzyko likwidacji tradycyjnego modelu rolnictwa.
  W konsekwencji skażeń genetycznych i uprzemysłowienia żywności rolnictwo tradycyjne może ulec zniszczeniu. Uwalnianie GMO do środowiska może wywołać poważne konsekwencje, których negatywnych skutków nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Mogą one zagrażać gospodarce a także stwarzać poważne skutki społeczno-ekonomiczne i gospodarcze oraz zdrowotne.
  Niezbędne w tej sytuacji jest prowadzenie badań, które dowiodą braku szkodliwości dla zdrowia człowieka i jego środowiska a do chwili ich ukończenia należy uczynić wszystko, aby Gmina Łączna, podobnie jak wiele innych gmin, powiatów, czy regionów, pozostała strefą wolną od upraw Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO).
  W przyszłości żywność wytwarzana w Polsce wolna od GMO może stać się bardzo
  poszukiwanym i cenionym towarem na świecie.
  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.  Data wprowadzenia: 2012-04-16 1536
  Data upublicznienia: 2012-04-16
  Art. czytany: 865 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna